“DÜNYAYI DÜŞÜNEN ÇOCUKLAR KURTARACAK”

MİSYONUMUZ

Murat Koral Anaokulunda öğrenciler bilgiyi ezbere dayalı olarak değil, araştırarak, sorgulayarak, yaparak ve yaşayarak edinirler. Çocuklar mutluluğu, özgüveni, öz disiplini ve benlik saygısı gelişmiş, toplumda birey olarak yer aldığının farkında olan, paylaşımcı, duyarlı, kendini ifade edebilen, sorumluluk sahibi, kendi haklarını korurken başkalarının haklarına saygı gösteren, gelenek ve göreneklerimize karşı duyarlı, öğrenmeye ve yeniliklere açık, doğayı hayvanları koruyan, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, sevgi dolu bireyler olmak üzere eğitim alırlar.

Kurumumuzda “AÇIK KAPI” politikası izlenmektedir. Başta velilerimiz olmak üzere okul öncesi eğitimle ilgili herkes okulumuzu ziyaret edebilir. Murat Koral Anaokulu olarak ailelerimizin katılımını gönülden desteklemekte, onlara kendilerini çocuk eğitimi ve gelişimi ile ilgili konularda geliştirebilecekleri, öğretmenlerimizle birlikte çocuklarının eğitimiyle ilgili sorumlulukları paylaşabilecekleri ortamlar sunmaktayız.

Murat Koral Anaokulu, Okul öncesi eğitimde yeni gelişmeleri takip ederken, sadece çocuklarımıza değil yetişkinlere de günümüz toplumsal ve eğitim koşullarına uygun bilgi vererek, her açıdan ülkemizin en iyi ve diğer benzer kurumlara liderlik edebilecek okullardan biri olmayı hedef edinmiştir.

VİZYONUMUZ

Çocukların gelişim düzeyleri, ilgi alanları ve ihtiyaçlarına göre  sürekli eğitmen eğitimleriyle desteklenen eğitim kadrosu, bilimsel bilgiyi ön plana çıkaran, sanatsal, kültürel ve sportif etkinliklere önem veren yaratıcılığı destekleyen eğitim anlayışı ve aile katılımına olan desteği ile ulusal ve uluslar arası düzeyde bilinen ve tercih edilen bir kurum olmaktır.

Bu Bağlamda Hedefimiz;

 • Çocuklara kendi erkinliklerini seçebildiklerini, seçebildikleri ortamlar hazırlayarak, onların plan oluşturma, izleme, uygulama, tamamlama ve yorum yaparak kendilerini ifade etme ve öz disiplin yeteneklerini geliştirmelerine olanak tanıyan,
 • Çocukların bilgi edinmede oyun, gözlem ve duygularını kullanarak hem kendilerini ve birbirlerini tanımaya hem de dünyanın nasıl işlendiğini anlamaya çalışmalarını teşvik eden,
 • Çocuğun öğrenmede etkin, seçici ve karar verici, öğretmenin ise daha pasif, teşvik edici, öğrenmeyi kolaylaştırıcı bir görev üstlenmesini sağlayan,
 • Çocuğun öğrenme ve bilgi edinmede zihinsel kapasitesini kullanabilmesi için çevre ile etkileşimini sağlayan,
 • Çocukların bireysel ilgilerine göre bilim, sanat ve spor etkinlikleri düzenleyebilen,
 • Temizlik, iklimlendirme, aydınlatma, yaşam-oyun alanları konularında uluslararası standartlara uyan ve yenilikler sunan,
 • Tüm velilerin eğitsel etkinliklere katılımını sağlayarak, çocuğun ev yaşantısı ile okul yaşantısını birleştirmesine ve çocuk-aile ikilisinin birlikte öğrenmesine katkıda bulunan,
 • Personelin yüksek motivasyonla çalıştığı ve bu çocuklara yansıttığı,
 • Adana’da bulunan tüm anne babaların, çocuk-aile kazanımları açısından çocuklarını okulumuza kaydettirmek istediği,
 • Çocuklara, onların daha sonraki eğitim ve yaşamlarında temel oluşturacak kaliteli eğitim veren,
 • Tüm okul öncesi alanında çalışanlarla karşılıklı etkileşim içinde, şeffaf , geri bildirimlere dayalı istekler doğrultusunda gelişmeye açık,
 • Personelinin, velilerinin ve öğrencilerinin parçası olmaktan mutluluk ve gurur duyduğu, araştırmacı kimliğini yeni projelerle destekleyen, bilime katkıda bulunan ve sürekli gelişim gösteren bir okul olmaktır.

 

KURUCU : İLKNUR KAR

ÖZEL MURAT KORAL ANAOKULU